Vand og VVM

Tilladelser, der omhandler grundvand, spildevand og recipient. Tilsyn med drikkevand. VVM, naturbeskyttelse og jordvarmeanlæg.