TMF Stab Sekretariat

TMF Sekretariat yder bistand til TMU, borgmesteren og direktionen. Sekretariatet understøtter samtidig de faglige og politiske aktiviteter.