Sygedagpenge - Ydelsesservice København

Sygedagpenge - Ydelsesservice København

Postboks 279
1502 København V
Denmark

Opening hours

Monday 10:00 - 12:00
Tuesday 10:00 - 12:00
Thursday 10:00 - 12:00
Friday 10:00 - 12:00
For sygemeldte ledige og lønmodtagere og for raskmelding.

Vil du skrive til os?

Vil du skrive til os, så skal du skrive til os via Digital Post og hav dit NemID klar.