Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for aktiviteter og tilbud til borgere over 65 år samt generel sundhedsfremme og forebyggelse.