Sekretariat for Ledelse og Kommunikation i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Sekretariatet i Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen betjener borgmester, udvalg og direktion.

Sekretariatet står desuden for presse og kommunikation.