Københavns Brandvæsen

Københavns Brandvæsen er en kontraktstyret virksomhed under Økonomiforvaltningen.