Direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Står for den daglige strategiske ledelse