Direktionen

Direktionen har ansvaret for den daglige administrative ledelse af Økonomiforvaltningen.