Center for Nye Anlægsprojekter

Centeret står for vedligeholdelse af broer og byfornyelse, herunder gårdhaver og områdefornyelser