Center for Byplanlægning

Udvikler byområder med fokus på nye boliger, erhverv og rekreative muligheder, herunder lokalplaner, byggesager, boligudbud & almene boliger