Almene Boliger

Har ansvar for at støtte nyopførelse og renovering af almene boliger, tilsynsopgaver og koordineringen af boligsocialindsatser.